top of page

PLANT Y CWM

Mae Plant y Cwm yn cael ei gydnabod yn genedlaethol fel cwmni ymroddedig, sy’n hyrwyddo a chefnogi gofal a chymorth i deuluoedd, plant ac oedolion ifanc ar draws Sir Gaerfyrddin.

Yn ystod y cyfnod ansicr sydd ohoni, cewch ddarganfod y wybodaeth ddiweddaraf, cofrestri a thalu am le i'ch plentyn yn un o'n clybiau ar ôl ysgol, yn ddigyswllt, ar y wefan hon.

* * *


Plant y Cwm is recognized nationally as a dedicated company that promotes and supports care and support for families, children and young adults across Carmarthenshire.

During these uncertain times, you can use this site to find the latest information, register and pay for your child's place at one of our after school clubs.

Learn More
334939080_121935024165643_2775668651227328405_n.jpeg

Cofrestru | Registration

bottom of page