top of page

Cofrestru | Register: Clwb Hwyl Dewi

  • 1 h
  • Ysgol Dewi Sant

Service Description

Rhaid sicrhau eich bod wedi cofrestru cyn archebu lle i'ch plentyn. Unwaith i chi gofrestru, byddwch yn derbyn rhif aelodaeth i'w ddefnyddio wrth archebu lle. * * * You must ensure that you have registered before booking a slot for your child. Once you have registered, you will receive a Membership Number to use on all future purchases.


Upcoming Sessions


Contact Details

01269 871600

alaw@mcge.co.uk

11-15 Coalbrook Rd, Pontyberem, Llanelli SA15 5HU, UK Heol Yr Ysgol, Cross Hands, Llanelli, UK


bottom of page